Specjalizujemy się w analizach opartych na pomiarach termograficznych. Przeprowadzane przez nas badanie rozkładu temperatury na powierzchni obiektu za pomocą kamery termowizyjnej jest jedną z najbardziej wiarygodnych metod pomiarowych. Poprzez wykrywanie anomalii temperaturowych, bardzo często niewidocznych dla ludzkiego oka, termowizja pozwala na podjęcie działań zapobiegawczych lub naprawczych jeszcze przed wystąpieniem skutków w postaci awarii systemu, urządzenia, obiektu. W rezultacie dostarczamy pakiet niezbędnych informacji pozwalających na świadomą decyzję co do naprawy, modernizacji, odbioru lub kupna obiektu. Termowizja może być stosowana wszędzie tam, gdzie temperatura jest wyznacznikiem jakości oraz bezpieczeństwa zarówno ludzi jak i produkcji.
Nasze usługi świadczymy na terenie całego kraju. Każde badanie poprzedzone jest wywiadem, a w szczególnych przypadkach wizją lokalną.