Wspólną cechą systemów zarządzania jakością PN EN ISO jest dążenie do zapobiegania, zamiast usuwania skutków błędnego działania. Dlatego też, kontrola urządzeń i systemów elektrycznych w podczerwieni powinna być częścią programu konserwacji a nawet wielu przedsiębiorstwach powinna być przeprowadzana rutynowo. Termografia jest efektywnym rozwiązaniem wczesnego wykrywania błędów, może pomóc zmniejszyć ilość usterek urządzenia jak również pomóc w ich zabezpieczaniu!

Korzyści:
 • Określa, czy elementy systemu zostały poprawnie zainstalowane i nie są uszkodzone
 • Zimniejsza opóźnienia
 • Zmniejsza ryzyko awarii sprzętu
 • Zwiększa bezpieczeństwo
 • Zmniejsza odpowiedzialność projektantów i instalatorów
 • Zwiększa wydajność systemu
 • Określa, czy komponenty i systemy poprawnie działają i spełniają założenia projektowe
 • Zmniejsza opóźnienia w harmonogramie budowy.
 • Oszczędności wynikające z wcześniejszego wykrycia usterek

POŻ kontrola instalacji elektrycznych

System dystrybucji energii jest podstawą dla wszystkich innych systemów znajdujących się w budynkach komercyjnych. Spójrzmy prawdzie w oczy, jeśli instalacja elektryczna nie działa, nie działa również komunikacja, system bezpieczeństwa, system przeciw pożarowy oraz inne urządzenia elektryczne i elektroniczne. To może wydawać się przesadą aby przejść przez proces kontroli bezpieczeństwa, ale co roczne statystyki PSP wykazują, że instalacje elektryczne znajdują się na drugim miejscu jako przyczyna pożarów.
Zastosowanie:

 • Ocena stanu technicznego elektrofiltrów
 • Wykrywanie wad i awarii w układach elektrycznych wyprowadzania mocy: prądnic, transformatorów, elementów rozdzielnic, sieci przesyłowych i torów prądowych
 • Linii przesyłowej napowietrznej SN i WN, stacji SN i stacji WN, transformatorów, generatorów pod względem lokalizacji miejsc potencjalnych uszkodzeń
 • Lokalizacja zwarć pakietów blach w stojanach silników
 • wykrywanie wad i awarii w układach elektrycznych wyprowadzania mocy: prądnic, transformatorów, elementów rozdzielnic, sieci przesyłowych i torów prądowych
 • badania sieci trakcyjnej SN,WN
 • linii przesyłowej napowietrznej SN i WN, stacji SN i stacji WN,
 • panele bezpiecznikowe
 • badania izolacji termicznej kotłów, rurociągów, kanałów, kadzi
 • lokalizowanie przebiegu sieci ciepłowniczej
 • badania drożności rur
 • kontroli pracy kotłów i turbozespołów
 • oceny stanu termoizolacji
 • oceny stanu przekładni mechanicznych, reduktorów i sprzęgieł ciernych,
 • oceny stanu maszyn i urządzeń, łożysk tocznych i ślizgowych,
 • oceny stanu technicznego kominów (pęknięcia, ubytki),
 • wykrywania uszkodzeń wymienników ciepła,
 • oceny stanu technicznego elektrofiltrów i przewodów spalinowych,
 • wyszukiwanie wycieków z sieci napowietrznej jak i podziemnej
 • Badania na zasadzie doraźnych (pogotowie termowizyjne),oraz okresowe wynikające z harmonogramów przeglądów